Menu

NWF / 2189. Dossier m.b.t. het OVV

NWF / 2189. Dossier m.b.t. het OVV

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het nieuwe archief (1976-)
NWF / G. Contacten met en deelname aan andere verenigingen en organisaties
Dossiers en losse stukken m.b.t. contacten met andere organisaties en verenigingen. Zie voor deze contacten ook elders in deze inventaris, zoals de verslagen van de verschillende bestuursorganen en de algemene reeksen briefwisseling.

NWF / G / 50. Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen (OVV)
NWF / G / 50.1. Dossiers per jaar
NWF / 2189. Dossier m.b.t. het OVV
Datering 1976
Omvang 2 pakken
Opmerkingen Bevat persmededelingen van 18.6 en 17.8, ontwerp en verschillende versies en opmerkingen bij de tekst Schema van de structuur van de Bondsstaat Belgi, stukken m.b.t. de persconferentie van 18 oktober; stukken m.b.t. de Staten Generaal van 6 november (briefwisseling, teksten, toespraken); stukken m.b.t. de algemene vergadering van 17.12; inkomende en uitgaande briefwisseling.
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24181792