Menu

NWF / 2200. Dossier m.b.t. het OVV

NWF / 2200. Dossier m.b.t. het OVV

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het nieuwe archief (1976-)
NWF / G. Contacten met en deelname aan andere verenigingen en organisaties
Dossiers en losse stukken m.b.t. contacten met andere organisaties en verenigingen. Zie voor deze contacten ook elders in deze inventaris, zoals de verslagen van de verschillende bestuursorganen en de algemene reeksen briefwisseling.

NWF / G / 50. Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen (OVV)
NWF / G / 50.1. Dossiers per jaar
NWF / 2200. Dossier m.b.t. het OVV
Datering 1988
Omvang 4 pakken & 3 omslagen
Opmerkingen Bevat ledenadministratie, verslagen/uitnodigingen van vergaderingen van het presidium en algemene vergaderingen, briefwisseling (in en uit), ontwerpen van teksten/moties/verklaringen van het OVV, moties en verklaringen van het OVV; teksten e.a. stukken van derden, persknipsels.
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24181885