Menu

NWF / 2217. Dossier Sociaal-economisch comit van het OVV

NWF / 2217. Dossier Sociaal-economisch comit van het OVV

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het nieuwe archief (1976-)
NWF / G. Contacten met en deelname aan andere verenigingen en organisaties
Dossiers en losse stukken m.b.t. contacten met andere organisaties en verenigingen. Zie voor deze contacten ook elders in deze inventaris, zoals de verslagen van de verschillende bestuursorganen en de algemene reeksen briefwisseling.

NWF / G / 50. Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen (OVV)
NWF / G / 50.3. Andere dossiers/stukken
NWF / 2217. Dossier Sociaal-economisch comit van het OVV
Datering 1982-1984
Omvang 1 pak & 1 omslag
Opmerkingen Bevat: stukken van de Commissie Beginselverklaring (1981-1982): verslagen van vergaderingen en ontwerpteksten van de beginselverklaring/princiepsverklaring, briefwisseling | stukken van de Werkgroep Experten (1981-1982): verslagen van vergaderingen, teksten | stukken van het Sociaal-Economisch Comit: verslagen van vergaderingen, teksten, briefwisseling, ledenlijsten, documentatie.
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24182023