Menu

II / 13.8.1. Dossier “secretariaat en ledenadministratie”

II / 13.8.1. Dossier “secretariaat en ledenadministratie”

 
II / 13.8.1. Dossier “secretariaat en ledenadministratie”
Datering 1997
Omvang 3 omslagen
Opmerkingen Bevat de rubrieken: “Binnengelopen stukken i.v.m. WF-Tienen in ’t algemeen. Dubbels van alle uitgaande stukken.” | “Statuten, wetten, decreten. Contract met stadsbestuur (i.v.m. gebruik van de stadszalen).” | “Ledenadministratie WF-Tienen” | “Verslagen van Algemene vergadering en bestuursvergaderingen” | “Provinciaal Verbond” (“aankondigingen bestuursvergaderingen en activiteiten; verslagen”) | “Correspondentie met WF-Algemeen Bestuur (uitgezonderd ledenadministratie)” | “Cultuurraad Tienen” (“aankondigingen activiteiten” / “andere correspondentie” / “jaarverslag en subsidiëring”) | “Relatie met de media: verzonden mededelingen aan de pers” | “Activiteiten van WF-Tienen” (“3 exempl. van verzonden Nieuwsbrieven en uitnodigingen” / “Persknipsels over WF-Tienen (en z’n activiteiten)” / “Bruikbaar materiaal ter opvulling en/of illustratie van komende Nieuwsbrieven”) | “Mailinglist in aanbouw” | “Dossier Van Impe”. Oorspronkelijke ordening bewaard, dubbels verwijderd.