Menu

27 Teksten m.b.t. het Activisme

27 Teksten m.b.t. het Activisme

 
27 Teksten m.b.t. het Activisme
Datering 1916-1918
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat: gestencilde kopie van een brief van von Bissing aan Henri Logeman over de Vlaamse hogeschool, 22.5.1916, en antwoord van Logeman, 5.6.1916 | reactie [van Arthur Buysse], 4.3.[1917] op het bezoek van een delegatie van de RVV aan de Duitse kanselier, typoscipt (2 p.) | brief van het Comité Belge de Scheveningen aan “Monsieur le Représentant”, 29.3.1917 en antwoord van Arthur Buysse, 2.4.1917 (standpunt over activisme) | [Arthur Buysse?], “Historique de la question des langues en Belgique”, s.l., s.d., typoscript (4 p.) | [Arthur Buysse], “La question flamande”, s.l., s.d. [klad 1917], typoscript (24 p.) en s.l. s.d. [net 1917], typoscript (15 p. - eerste pagina ontbreekt), gepubliceerd in “La Flandre Libérale” van 2.3.1939.