Menu

8 Dossier “Septemberdecreet”

8 Dossier “Septemberdecreet”

Archief Archief August De Winter (archief nr. 1064)
Rubriek Stukken m.b.t. zijn lidmaatschap van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Dossiers m.b.t. institutionele hervormingen
Zie ook de rubriek “stukken m.b.t. de PVV-commissie “Waltniel” m.b.t. de institutionele hervormingen”.
 
8 Dossier “Septemberdecreet”
Datering 1973
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat de brochures “De Vernederlandsing van het Bedrijfsleven”, “Het taalgebruik in de ondernemingen, het decreet van de Nederlandse cultuurraad – commentaar”, verslag vergadering 3.10.1973 van de Commissie voor Taalwetgeving, tekst van een tussenkomst van Fernand Vandamme m.b.t. het septemberdecreet, Nota “Enkele toepassingsgevallen van het Decreet” en een nr. van het weekblad “De Nieuwe” met een interview met E. Glinne m.b.t. het taaldecreet.
 
Toegang Archief August De Winter