Menu

9 Dossier m.b.t. adviezen betreffende de institutionele hervormingen, de staatstructuur en het statuut van Brussel

9 Dossier m.b.t. adviezen betreffende de institutionele hervormingen, de staatstructuur en het statuut van Brussel

Archief Archief August De Winter (archief nr. 1064)
Rubriek Stukken m.b.t. zijn lidmaatschap van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Dossiers m.b.t. institutionele hervormingen
Zie ook de rubriek “stukken m.b.t. de PVV-commissie “Waltniel” m.b.t. de institutionele hervormingen”.
 
9 Dossier m.b.t. adviezen betreffende de institutionele hervormingen, de staatstructuur en het statuut van Brussel
Datering 1976-1978
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat briefwisseling van verschillende belangengroepen en instanties. Stukken van: Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, Vlaams Volksbeweging, Egmontkomitee, gemeenteraad Grimbergen, Interprovinciale Cultuurraad voor Vlaanderen, actiegroep Pro Euro-Belgica fede-provinciali (Pro Belgica), gemeenteraad Londerzeel, Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel, Vereniging van de Belgische Provincies, Bond van Vlaamse Verenigingen van Anderlecht, en de Centrale Vrijzinnige Raad.
 
Toegang Archief August De Winter