Menu

13 Dossier “Raad van State - Hof Verbreking”

13 Dossier “Raad van State - Hof Verbreking”

Archief Archief August De Winter (archief nr. 1064)
Rubriek Stukken m.b.t. zijn lidmaatschap van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Dossiers m.b.t. institutionele hervormingen
Zie ook de rubriek “stukken m.b.t. de PVV-commissie “Waltniel” m.b.t. de institutionele hervormingen”.
 
13 Dossier “Raad van State - Hof Verbreking”
Datering 1978
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat voornamelijk kopies van briefwisseling van E. Leburton en R. Vandekerckhove met de Raad van State m.b.t. het wetsontwerp houdende diverse institutionele hervormingen (bepaalde brieven geannoteerd door August De Winter).
 
Toegang Archief August De Winter