Menu

14 Dossier “Hoofdstedelijk Gebied”

14 Dossier “Hoofdstedelijk Gebied”

Archief Archief August De Winter (archief nr. 1064)
Rubriek Stukken m.b.t. zijn lidmaatschap van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Dossiers m.b.t. institutionele hervormingen
Zie ook de rubriek “stukken m.b.t. de PVV-commissie “Waltniel” m.b.t. de institutionele hervormingen”.
 
14 Dossier “Hoofdstedelijk Gebied”
Datering 1978
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat nota’s van Y. Bützler-Vanneste en J. Gyssels m.b.t. de staatshervormingen en het Brussels Hoofdstedelijk Gebied en randgemeenten, twee persknipsels m.b.t. het Egmontpact, en een map met documenten betreffende het “statuut voor het hoofdstedelijk gebied” door de werkgroep Brussel van de Vlaamse Verenigingen aangesloten bij het Egmontkomitee (stukken geannoteerd door August De Winter).
 
Toegang Archief August De Winter