Menu

16 Dossier “Ontwerp”

16 Dossier “Ontwerp”

Archief Archief August De Winter (archief nr. 1064)
Rubriek Stukken m.b.t. zijn lidmaatschap van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Dossiers m.b.t. institutionele hervormingen
Zie ook de rubriek “stukken m.b.t. de PVV-commissie “Waltniel” m.b.t. de institutionele hervormingen”.
 
16 Dossier “Ontwerp”
Datering [1978]
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat verschillende teksten en (kopies van) aantekeningen m.b.t. de institutionele hervormingen en taalfaciliteiten; nota “De taalfaciliteiten van het gemeenschapspakt”, toespraak van Frans Grootjans m.b.t. de institutionele hervormingen [?], aantekeningen, nota’s “Eerste technische beschouwingen van algemene aard over het wetsontwerp houdende hervorming der instellingen”.
 
Toegang Archief August De Winter