Menu

17 Dossier “Bijzondere Commissie voor de institutionele hervormingen'

17 Dossier “Bijzondere Commissie voor de institutionele hervormingen'

Archief Archief August De Winter (archief nr. 1064)
Rubriek Stukken m.b.t. zijn lidmaatschap van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Dossiers m.b.t. institutionele hervormingen
Zie ook de rubriek “stukken m.b.t. de PVV-commissie “Waltniel” m.b.t. de institutionele hervormingen”.
 
17 Dossier “Bijzondere Commissie voor de institutionele hervormingen"
Datering [1978]
Omvang 1 pak
Opmerkingen Documentatiemap voor de commissieleden met verschillende wetteksten m.b.t. taalwetgeving, gemeenschappen, gewesten en agglomeraties.
 
Toegang Archief August De Winter