Menu

19 Dossier “Europa”, m.b.t. de rechtstreekse algemene verkiezingen van het Europees Parlement

19 Dossier “Europa”, m.b.t. de rechtstreekse algemene verkiezingen van het Europees Parlement

Archief Archief August De Winter (archief nr. 1064)
Rubriek Stukken m.b.t. zijn lidmaatschap van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Stukken m.b.t. diverse onderwerpen binnen het kader van zijn functie als parlementslid
 
19 Dossier “Europa”, m.b.t. de rechtstreekse algemene verkiezingen van het Europees Parlement
Datering 1976
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat de statuten van de Fédération des Partis Liberaux de la Communauté Eurpéenne, stukken m.b.t. een top van de leiders van liberale partijen in de Europese Gemeenschap (deelnemerslijst, verslag), de nota “Policy guidelines for British delegation to Stuttgart”, diverse nota’s betreffende de rechtstreekse algemene verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement, en een tekst van een toespraak door Leo Tindemans op het congres van de Europese Beweging.
 
Toegang Archief August De Winter