Menu

32 Dossier “Basisvoorstellen van de formateur”, m.b.t. de formatiegesprekken voor de regering Tindemans IV

32 Dossier “Basisvoorstellen van de formateur”, m.b.t. de formatiegesprekken voor de regering Tindemans IV

Archief Archief August De Winter (archief nr. 1064)
Rubriek Stukken m.b.t. zijn functie als staatssecretaris voor Brusselse Streekeconomie
 
32 Dossier “Basisvoorstellen van de formateur”, m.b.t. de formatiegesprekken voor de regering Tindemans IV
Datering 1977
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat de discussietekst “Basisvoorstellen van de formateur met het oog op het uitwerken van een regeringsprogramma”, een korte persoonlijke aantekening bij de discussietekst, nota van E. Gallon aan de minister m.b.t. de basisvoorstellen van de formateur met in bijlage een overzicht van de vragen voor de formateur en de PVV-voorstellen, een motie van de Sociaal-Culturele Raad Sint-Joost-ten-Node en Brussel Noord-Oost gericht aan de formateur (vnl. m.b.t. het onderwijs), tekst van het Gemeenschapspact, een motie van de Agglomeratieraad voor het plaatselijk sociaal kultureel werk vzw gericht aan Nederlandstalige parlementsleden, een standpuntenverklaring van de Vlaamse Volksbeweging i.v.m. het Egmontpact, en een open brief van “bedrogen VU-militanten”, “Uitverkoop van de Vlaamse beweging? Het antwoord ligt in uw handen”.
 
Toegang Archief August De Winter