Menu

3. Publicaties van de Provinciale Kamer van Ambachten en Neringen van de Provincie Antwerpen

3. Publicaties van de Provinciale Kamer van Ambachten en Neringen van de Provincie Antwerpen

Archief Archief Bakkersambacht Antwerpen (archief nr. 2046)
Rubriek Inventaris.
 
3. Publicaties van de Provinciale Kamer van Ambachten en Neringen van de Provincie Antwerpen
Datering 1928-1942
Omvang 1 pak
Opmerkingen N.B. de stukken dragen een stempel van de “Bond der Bakkersbazen Ekeren en Omliggende”. Oorspronkelijke volgorde werd gerespecteerd.
- “Verslag uitgebracht door de Commissie voor het Leerlingenwezen”, 1930.
- “Verslag over Vereenvoudiging van ons fiscaal stelsel – het zegelrecht”, s.d.
- “De leerovereenkomst in het ambachtswezen in België”, 1939.
- “Voorafgaande beschouwingen nopens de kwestie der goedkope en vlugge procedure, 1ste verslag”, s.d.
- Jaarverslagen, 1928-1932, 1935-1942.
- “Verslag uitgebracht door de commissie voor de verplichte winkelsluiting den zondag, en de vervroegde sluiting in de week”, 1930.
- Statuut der provinciale Kamers van Ambachten en Neringen, Koninklijke Besluiten van 24 januari 1928 en 2 juni 1931”.
- “Secretariaat voor den leertijd, statuten en reglement”, s.d.
- “Wat is Corporatisme? Door advocaat J. Houben. Causerie gehouden op onze algemeene vergadering der afgevaardigden”, 7.10.1940.
 
Toegang Bakkersambacht Antwerpen. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/43968018