Menu

79. Dossier “Nieuwe Hormonenwet, Wet gebruik stoffen hormonale werking”

79. Dossier “Nieuwe Hormonenwet, Wet gebruik stoffen hormonale werking”

Archief Archief Frans Verberckmoes (archief nr. 1088)
Rubriek Stukken m.b.t. zijn mandaat als volksvertegenwoordiger
Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (en van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap/Vlaamse Raad): 1971-1991, Senator: 1991-1994.

Thematische dossiers
Landbouw
 
79. Dossier “Nieuwe Hormonenwet, Wet gebruik stoffen hormonale werking”
Datering 1994
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat parlementaire stukken, briefwisseling (faxberichten), en documentatie.
 
Toegang Archief Frans Verberckmoes. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/46818966