Menu

OWF / A / 1.1.3. Dossier m.b.t. de actualisering vande “algemeene grondslagen”

OWF / A / 1.1.3. Dossier m.b.t. de actualisering vande “algemeene grondslagen”

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / A. Interne werking
Hieronder vindt men de stukken die betrekking hebben op het interne bestuur van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, financiële stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels,subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel (voor de periode van deze inventaris nog zeer beperkt), stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en tenslotte stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.Ook in de algemene reeksen briefwisseling is heel wat informatie over de interne werking terug te vinden (zie daarvoor “B. Communicatie”).

OWF / A / 1. Statuten en publicaties in het Belgisch Staatsblad
Zie ook de stukken m.b.t. de bestuurswerking onder nr. 2 en de briefwisseling in hoofdstuk B. Zie ook de Jaarboeken van het Willemsfonds (Bibliotheek Liberas).

OWF / A / 1.1. Algemene grondslagen van het Willemsfonds
 
OWF / A / 1.1.3. Dossier m.b.t. de actualisering vande “algemeene grondslagen”
Datering 1938
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat briefwisseling met afdelingen m.b.t. aanpassingen/suggesties en geannoteerde versies van de (drukproef) van de brochures van 1926 en 1938.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/5481401