Menu

OWF / A / 1.2.2. Stukken m.b.t. publicaties in het 'Belgisch Staatsblad'

OWF / A / 1.2.2. Stukken m.b.t. publicaties in het 'Belgisch Staatsblad'

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 1 (OWF): Inventaris van het "oude" archief (1851-1975)
OWF / A. Interne werking
Hieronder vindt men de stukken die betrekking hebben op het interne bestuur van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, financiële stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels,subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel (voor de periode van deze inventaris nog zeer beperkt), stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en tenslotte stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.Ook in de algemene reeksen briefwisseling is heel wat informatie over de interne werking terug te vinden (zie daarvoor “B. Communicatie”).

OWF / A / 1. Statuten en publicaties in het Belgisch Staatsblad
Zie ook de stukken m.b.t. de bestuurswerking onder nr. 2 en de briefwisseling in hoofdstuk B. Zie ook de Jaarboeken van het Willemsfonds (Bibliotheek Liberas).

OWF / A / 1.2. Statuten van de vzw (°1934) en publicaties in het Belgisch Staatsblad
 
OWF / A / 1.2.2. Stukken m.b.t. publicaties in het "Belgisch Staatsblad"
Datering 1934-1941
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Voorbereidende stukken, overzichten van wijzigingen in de bestuurssamenstelling en briefwisseling met het "Belgisch Staatsblad".
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/5481590