Menu

1.2.13. Brief van Jean Fournoy, commissaris-generaal van de regering (Nationale Arbeidstentoonstellingen), aan Marcel Stijns met de vraag ee...

1.2.13. Brief van Jean Fournoy, commissaris-generaal van de regering (Nationale Arbeidstentoonstellingen), aan Marcel Stijns met de vraag ee...

Archief Archief Marcel Stijns (archief nr. 23)
Rubriek 1. Algemeen en persoonlijk leven
1.2. Stukken m.b.t. onderscheidingen
 
1.2.13. Brief van Jean Fournoy, commissaris-generaal van de regering (Nationale Arbeidstentoonstellingen), aan Marcel Stijns met de vraag een biografische fiche in te vullen
Datering 25.11.1964
Omvang 1 stuk
Opmerkingen “Ter gelegenheid van de 35ste verjaardag van de oprichting der Nationale Arbeidstentoonstellingen […] en van de stichting van het Koninklijk Instituut der eliten van de arbeid van België - Albert I […] wordt momenteel overgegaan tot de voorbereiding en de bijwerking van een lijst van personaliteiten, wier uitmuntende persoonlijke en professionele verdiensten van aard zijn het voorwerp uit te maken van bijzondere blijken van hoge waardering. Ingevolge een onderzoek, dat speciaal met dit doel werd ingesteld, werd Uw naam vooropgezet om te worden gevoegd bij degene, die eerlang plechtig zullen geproclameerd worden, omwille van hun werken, hun verwezenlijkingen, hun loopbaan, hun menslievende inspanningen of andere gelijkaardige overwegingen.”
 
Toegang Archief Marcel Stijns. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/6053995