Menu

Archief Arthur Vanderpoorten

Archief Arthur Vanderpoorten


Archief Arthur Vanderpoorten (archief nr. 5)
Periode1906-1943
Omvang en medium1,86 m
ArchiefvormerArthur Vanderpoorten (Puurs, 17.2.1884 - Bergen-Belsen (DE), 3.4.1945)
Lees meer
Bereik en inhoudHet archief bevat voor de periode tot mei 1940 het heel wat teksten van artikels en toespraken. Die gaan onder andere over het liberale verenigingsleven, lichamelijke opvoeding, economie, politiek, de Vlaamse taaleisen, de opkomst van het fascisme en het nazisme, de economische crisis van de jaren 1930, de hervorming van de senaat en de staatshervorming. De briefwisseling, met onder andere Robert Godding en Victor de Laveleye, heeft voornamelijk betrekking op interne partijaangelegenheden en het werk van Vanderpoorten in de Senaat. Deze laatste wijzen er, samen met andere stukken m.b.t. de Senaat, op dat Vanderpoorten zich als senator intensief bezighield met onderwijs. Naast de toespraken, artikels, briefwisseling en stukken m.b.t. de Senaat bevat het archief voor 1940 nog persmededelingen en documentatiemateriaal (artikels en teksten van derden) over diverse onderwerpen.
Het archief van tijdens de Tweede Wereldoorlog bevat een relatief uitgebreide briefwisseling met eerste minister Hubert Pierlot, die de werking van de Belgische regering tijdens haar verblijf in Frankrijk documenteert. Onder andere de parlementszitting in Limoges en de repatriëring van de Belgische vluchtelingen komen aan bod. Andere briefwisseling en diverse nota’s en processen-verbaal werpen een licht op hoe parlement en regering België in hun afwezigheid toch nog verder probeerden te besturen en de vestiging van de regering Pierlot in Londen.
Daarnaast bevat het archief een tekst van minister van Openbare Werken Léon Mantagne met zijn mémoires van 10 mei 1940 tot januari 1941. Daarbij zijn in bijlage kopieën en stencils van diverse documenten uit die periode gevoegd. Tot slot zijn er enkele afleveringen van Belgische verzetsbladen en buitenlandse persorganen.
Bij het archief zijn, na het overlijden van Arthur Vanderpoorten, nog enkele stukken toegevoegd m.b.t. de uitvaart en op huldebetoon.
ToegangenInventaris beschikbaar (archief raadpleegbaar met voorwaarden/beperkingen)
OrdeningZie de inventaris.
Voorwaarden voor raadplegingHet archief is raadpleegbaar mits ondertekening van een onderzoekscontract. Lees onze disclaimer raadpleging van archieven.
Voorwaarden voor reproductieStandaardvoorwaarden, zie het leeszaalreglement.
Taal en schriftNederlands, Frans / Standaardschrift
Fysieke kenmerken en technische vereistenPapier / Geen
VerwervingGeschonken door Lea Vanderpoorten (schoondochter van Arthur Vanderpoorten) in 1994 en 1995 en Frans Gepts in 1995.
SelectieGeen selecties uitgevoerd.
BeelddocumentenArchief (2)
Foto (14)
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/1251833
  •  Hele toegang