Menu

Archief Ecole des Hautes Etudes de Gand / Hoger Instituut voor Franse Cultuur (Gent)

Archief Ecole des Hautes Etudes de Gand / Hoger Instituut voor Franse Cultuur (Gent)


Archief Ecole des Hautes Etudes de Gand / Hoger Instituut voor Franse Cultuur (Gent) (archief nr. 989)
Periode1924-2010
Omvang en medium3,72 m
ArchiefvormerEcole des Hautes Etudes de Gand / Hoger Instituut voor Franse Cultuur (Gent) (24.9.1924 - ...)
Lees meer
Bereik en inhoudHet archief bevat statuten en statutenwijzigingen, verslagen van diverse vergaderingen, briefwisseling, stukken betreffende cursussen en voordrachten, financiële stukken en stukken betreffende het beheer van onroerend goed.
ToegangenGeen archieftoegang beschikbaar (archief niet raadpleegbaar)
OrdeningNiet van toepassing.
Voorwaarden voor raadplegingHet archief is niet raadpleegbaar. Lees onze disclaimer raadpleging van archieven.
Voorwaarden voor reproductieStandaardvoorwaarden, zie het leeszaalreglement.
Taal en schriftFrans / Standaardtaal
Fysieke kenmerken en technische vereistenPapier / Geen
VerwervingGeschonken door Bernard Hebbelynck (2019) en François de Clippele (2023).
SelectieGeen selecties uitgevoerd.
BeelddocumentenAffiche (1)
Foto (7)
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/10676183

 •  Schematisch oplijsting van de schenkingen
  • Opgelijste schenkingen (niet verwerkt in detailinventaris): 2019-53, 2022-31, 2023-41, 2023-74
   Schenkingen reeds verwerkt in detailinventaris: delen uit 2019-53.

   Statuten

   • Stukken betreffende statuten en statutenwijzigingen, 1924-2004
   • Overzicht van de statutenwijzigingen, 1924-1951
   •  Samenstelling van de raad van beheer, s.d., 1968, 2002

    

   Bestuurswerking

   •  Stukken betreffende de vergaderingen van de algemene vergadering (agenda, verslagen, briefwisseling, jaarprogramma’s),1926-2010
   • Stukken betreffende de vergaderingen van de raad van beheer (agenda, verslagen, briefwisseling), 1923-1990
   • Verslagen van de vergaderingen van administratieve commissie van de Ecole supérieure des Sciences commerciales et consulaires, 1924-1940
   • Verslagen van de vergaderingen van de afdelingsdirecteurs, 1923-1927
   • Verslagen van de vergaderingen van de raden van professoren, 1925-1937
   • Verslagboek van de vergaderingen van de raad van professoren van het Institut Supérieur de Commerce, verbonden aan de Ecole des Hautes Etudes, 1934-1938

    

   Leden- en leerlingenadministratie

   • Ledenlijsten, 1959-2004
   •  Leerlingenregister, 1933-1934

    

   Briefwisseling

   • Briefwisseling, 1940-1947, 1967-1968, 1970, 1972-1979, 1981-1991, 2000, 1980-2010
   • Briefwisseling met sprekers van voordrachten, 1987-1993
   • Briefwisseling met het rectoraat van de Rijksuniversiteit Gent, 1961-1972
   • Uitgaande brieven van Charles Wagmans, voorzitter, 1987-2002
   • Briefwisseling met het rectoraat van de Rijksuniversiteit Gent, 1945 (kopies)

    

   Activiteiten

   •  Stukken betreffende cursussen en voordrachten (jaarprogramma’s, briefwisseling, persknipsels), 1928-1929 1945-1977, 1993-2010
   • Stukken betreffende de academische openingszittingen (toespraken, briefwisseling, persknipsels), 1934-1939, 1945-1960, 1987-1991
   • Persknipsels betreffende de voordrachten van de instelling, s.d., 1949-1962
   • Programma’s van de conferenties, 1993-1994, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000
   • Toespraken van Henri Van Nieuwenhuyse (algemene vergaderingen, raden van bestuur en openingen van het academiejaar (handschriften)), 1979-1988
   • Toespraken van Henri Van Nieuwenhuyse van openingen van het academiejaar (typoscripten), 1961-1985
   • Jaarprogramma's, 1975-2005

    

   Financiën

   • Kasboek, 1990-2009
   • Facturen, 1994-2007
   • Stukken betreffende het beheer van de beleggingsportefeuille, 1991-2005
   • Staten van uitgeschreven cheques, 1988-1994, 2004
   • Stukken betreffende diverse belastingaangiftes, 1956-2009
   • Stukken betreffende diverse verzekeringen, 1975-2003
   • Stukken betreffende het Centre de Rayonnement de la Culture française betreffende subsidiëring, 1973-2006
   • Jaarrekeningen, 1974-2005
   • Register van betalingen aan leerkrachten, 1960-1980
   • Lijst van giften, 1953-1954

    

   Beheer van de infrastructuur en onroerende goederen

   • Stukken betreffende de huurovereenkomst met de stad Gent, 1982-19900
   • Stukken betreffende de verkoop van het onroerend goed Korenlei 21-22, 1989-1998
   • Plan van het onroerend goed Korenlei 21, 1963
   • Stukken betreffende geleden oorlogsschade, 1961-1965
   • Stukken betreffende renovatie- en herstellingswerken, 1979-1982
   • Kennisgeving van de bescherming als stadsbeeld van het onroerend goed gelegen Korenlei 15-16, 1952
   • Stukken betreffende de aanpassing van de huurprijzen aan derden, 1981-1987

    

   Documentatie/varia

   • Notities betreffende de historiek van de instelling en onderwezen cursussen, s.d.
   • In memoria: Alfred Errera, Jacques Van De Velde-Winant, François Verhaegen
   • Persknipsels, 1989
   • persknipsels met verslaggeving over de conferenties, 1955, 1957, 1959, 1965, 1966, 1989
   • Annales de l’Ecole des Hautes Etudes de Gand. Tome III. Etudes philosophiques, Gent, Ecole des Hautes Etudes, 1939
 •  Hele toegang