Menu

Archief Familie Ameye-Dobbelaere

Archief Familie Ameye-Dobbelaere


Archief Familie Ameye-Dobbelaere (archief nr. 1801)
Periode1820-1999
Omvang en medium10,58 m / Beelddocumenten
ArchiefvormerFamilie Ameye-Dobbelaere
Lees meer
Bereik en inhoudHet archief geeft een zeer compleet beeld van de familie Ameye-Dobbelaere in de periode 1880-1950. Het archief bevat tal briefwisseling, administratieve documenten, dagboeken, manuscripten die de persoonlijke levens van de verschillende families goed weergeven. Daarnaast bevat het archief ook een groot stuk documentatie over familievriend Peter Benoit. Bij het archief hoort ook een omvangrijk fotoarchief dat apart is ontsloten.
ToegangenInventaris beschikbaar (archief vrij raadpleegbaar)
OrdeningVoor inventarisatie van het archief in Liberas bestond er reeds een "Rudimentaire Inventaris" van het archief, opgesteld door Liselotte Vandenbussche. Deze inventaris gold meer als plaatsingslijst en gaf per doos min of meer aan wat zich in het archief bevond. Voor de huidige inventarisatie is gekozen om het archief te ontsluiten volgens de verschillende familietakken die zich in het archief bevonden en vervolgens per huishouden. Daarna werd op basis van het aanwezige materiaal de inventaris verder opgedeeld. Naast de opdeling van het archief in verschillende "takken" zijn ook een aantal andere hoofdrubrieken aangelegd zoals "Stukken m.b.t. Peter Benoit", of "Bibliotheek".
Het archief was voor inventarisatie reeds door verschillende personen bijeengebracht, uit elkaar getrokken en geherklasseerd. De opeenvolging Cécilia Ameye, Louis Ameye en M. Ameye kunnen we zowat beschouwen als de "familiearchivarissen" zij beheerden het archief naar eigen inzicht. Veel van de stukken werden op die manier uit hun context gehaald. Het archief werd ook meermaals gebruikt in tentoonstelling of in literatuurstudies. Daardoor zijn stukken vaak thematisch bijeengebracht door degene die er op dat moment mee bezig was. De huidige inventaris beoogt vooral om de stukken op een zo correct mogelijke manier te beschrijven (of omschrijven). Van een oorspronkelijke ordening was geen sprake. Daarom is gekozen om het archief te klasseren op basis van de familiestructuur enerzijds en de aanwezige stukken anderzijds. Doordat veel van de stukken doorheen de jaren uit hun context zijn gehaald, is het mogelijk dat bepaalde archiefbeschrijvingen ontoereikend zijn. De nummering van de stukken is willekeurig (genummerd op moment van beschrijving). Liberas bezat reeds een beperkt gedeelte briefwisseling van de familie Ameye-Dobbelaere. Deze stukken werden in de inventaris geïntegreerd zonder de nummering van deze stukken te wijzigen.
Voorwaarden voor raadplegingDe stukken ouder dan 50 jaar zijn raadpleegbaar mits ondertekening van een onderzoekscontract. De stukken jonger dan 50 jaar zijn niet raadpleegbaar. Lees onze disclaimer raadpleging van archieven.
Voorwaarden voor reproductieStandaardvoorwaarden, zie het leeszaalreglement.
Taal en schriftNederlands, Frans / Standaardschrift.
Fysieke kenmerken en technische vereistenPapier / Geen
VerwervingGeschonken door Christine Meunier-Ameye (2022)
Geschiedenis van het archiefHet archief werd doorheen de jaren onderhouden door Cécilia Ameye, Louis Ameye, M. Ameye en Christine Meunier-Ameye. De verschillende leden van de familie gingen soms actief op zoek bij andere familieleden om hun archief te vervolledigen. Ze hielden er allemaal hun eigen manier op na om het archief toegankelijk te maken. Het archief werd jarenlang in Huize te Nitterveld bewaard in Louise-Marie (in Ronse). Het archief stond daarom soms ook bekend als het archief "Nitterveld". Het archief bevond zich de laatste jaren op het bedrijventerrein van Meunier.
SelectieGeen selecties uitgevoerd.
Bestaan en bewaarplaats van originelenIn het stadsarchief van Ronse bevindt zich een beperkt archiefbestand van Cécilia Ameye. met bijkomende briefwisseling en manuscripten.

BeelddocumentenFoto (953)
Postkaart (26)
Tekeningen en prenten (1)
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/11065227
  •  Hele toegang