Menu

1. Plakboek

1. Plakboek

Archief Archief Oswald De Schamphelaere (archief nr. 1444)
Rubriek Inventaris
 
1. Plakboek
Datering 1882-1937
Omvang 1 deel
Opmerkingen Bevat o.a. persknipsels, diploma’s, uitnodigingen, brieven, programmaboekjes, overlijdensberichten, foto’s en lidkaarten van en m.b.t. volgende verenigingen: Akademische Bond, Algemeen Nederlandsch Verbond, Algemeene Vaderlandsche Wielrijdersbond, Antwerpsche Turnvereeniging, Association athlétique La Gantoise, Association belge de photographie, Association Libérale de Ledeberg, Belgische Turnbond, Borgerhoutsche turners, Brugsche Volksturnkring, Cercle d'agrément 't Jagerke, Cercle de Gymnastique de Gand -Gentsche Turnvereeniging, Chambre syndicale des Musiciens de Gand et Faubourgs, Club de Nautique, Club Gymnastique A chacun son droit, Club Gymnastique de Gand, Club Nautique Gand, Comité de l'oeuvre de l' hospitalité de nuit, Comité de Recrutement de la Croix Rouge de Belgique, Concordia, De Hoop van Gent, De Jeugd, De Jonge Turners, De Seven Kaproenen, Eendracht, Fanfare Scheldegalm, Fanfare Willen is Kunnen, Fédération Belge de Gymnastique, Gabriëlle Lejeune Kring, Geneeskundige Kring van Gent, Gent-Voorwaarts, Groningsch Studentenkorps, Gymnastiek Vereeniging van Breda, Gymnastiekvereniging Kracht en Vlugheid, Gymnastische Volkskring, Gymnastische Volksmaatschappij, Harmonie des anciens combattants de Gand, Harmonie van Kortrijk, Harmonie Vrede en Vermaak, Jagers-verkenners van de Gentse Burgerwacht - Chasseurs-éclaireurs de Gand, Jeune Garde de Lys, Jeunesse d'Armentiéres, Jong Brussel, Julius Vuylsteke Fonds, Koorafdeeling der Jagers-Verkenners der Gentse Burgerwacht, Kracht en zwier, Kring der Mechelsche turners, Kunstliefde Selzate, L' Ostendaise, Laurentkring Geluk in 't Werk, Laurentkring Nut in 't Vermaak, Laurentkring Vrijheidsliefde, Laurentkring Werken en Leeren, L'Avenir Horticole, Leidsch Studentenkorps, Les enfants Martijns, Les Infatigables, Liberale Damesafdeeling Akkergem, Liberale Damesafdeeling Heuvelpoort, Liberale Damesafdeeling Rabot, Liberale Grondwettelijke Vereeniging van Gent, Liberale Harmonie Akkergem, Liberale Harmonie Rabot, Liberale Jonge Wacht Akkergem, Liberale Jonge Wacht Deynze, Liberale Jonge Wacht Gent, Liberale Jonge Wacht Heuvelpoort, Liberale Jonge Wacht Saspoort en Meulestede, Liberale Kring Akkergem, Liberale Kring Gentbrugge, Liberale Kring Heuvelpoort, Liberale Kring Rabot en Brugse Poort, Liberale Kring Rust Roest, Liberale Kring Saspoort en Meulestede, Liberale Kring Vrijheidsliefde, Liberale Vereeniging Help U Zelve, Liberale Vereeniging van Deinze, Liberale Vereeniging van Ledeberg, Liberale Vlaamsche Bond, Liberale Volksbond van het arrondissement Gent-Eecloo, Liberale Voorwacht Gent
-Eekloo, Liberale Voorwacht Rabot, Liberale Werkersverdediging, Liberale Wijkclub Plezante Vest, Liersche Turnkring, Ligue des Amis de l' enseignement officiel, Ligue Vélocipédique Belge,
Maatschappij De Melomanen, Maatschappij Gereedschap van den leerjongen, Maatschappij Stad Brussel, Maatschappij ter bevordering van nijverheid en wetenschappen, Maatschappij tot
aanmoediging der Vlaamsche toneelspeelkunst, Mandelturners, Menschlievende kring De Romeinen, Mertensvereeniging, Moed en volharding, Muziekmaatschappij De Vrije Zonen, Nationaal Vlaamsch Verbond, Nationale Strijdersbond, Oeuvre du Grand-Air, Onpartijdige Turnkring, Onze Jeugd, Onze meisjes, Oost-Vlaanderengouw van den Belgischen Turnbond, Oswald De Schamphelare fonds, Oudenaerdsche Turnkring, Oud-Hollandsche Kapel, Populaire Gymnastische Volksmaatschappij, Racing Club Gand, Recht en Vrede, Rechtskundig genootschap van Gent, Rederijkerskamer der Fonteinisten, Renaissance, Schermmaatschappij Royale Jeanne d'Arc, Société Avenir, Société Callier, Société Gantoise de Gymnastique Heb vertrouwen in u zelven, Société Guillaume Tell, Société protectrice des animaux, Société Royale de la Grande Harmonie, Spanoghe’s Kring, Sport Nautique Gand, t' Zal Wel Gaan, Tijd en Vlijt Wetteren, Toneelafdeeling Voor taal en Volk, Turn- en Wapenkring De Hoop, Turnclub van Aalst, Turn- en Schermvereniging, Turners Kracht en Schoonheid, Turnersafdeling Help U Zelve, Turngroep Hoger op, Turnkring Antwerpen-Zuid, Turnkring Baesrode, Turnkring Boom, Turnkring Eeklo, Turnkring Libertas, Turnkring Maccabi, Turnkring Rabot, Turnkring Rupelmonde, Turnkring Sparta, Turnkring St. Gillis-bij-Dendermonde,
Turnkring Temsche, Turnkring Van Praet, Turnkring Zele, Turnlust, Turnvereniging Oostende, Union des sociétés de gymnastique de France, Vaillante, Van Crombrugghe’s Genootschap, Van Neste Genootschap, Van Peene’s kring, Verbond der Vlaamsche Tooneelvereenigingen van Brussel, Victor De Hoon Fonds, Vlaamsche Toeristenbond, Vlaamsche Vereeniging voor Voordrachtkunst, Vlaamschen Technischen kring Gent, Vlissingsche Turnmakkers, Volkskring Brugge, Volksvlijt, Voor Geest en lichaam, Vooruit zonder Vrees, Vooruitstrevende Turners, Vriendenschaar, Vrije Turners, Vroom en Vrij Eekloo, Wacht aan Leie, Wakkere Turn- en Wapenkring Vriendschap, Werk der Gezonde lucht, Werken baart Kracht, Wielrijdersbond Ledeberg, Willemsfonds, Willemsfonds afdeling Gent, Wilrijksche Jeugd, Zeelsche Volksturnkring, Zeeuws-Vlaamsche Studentenvereniging, Zonder naam niet zonder Hart.
 
Toegang Archief Oswald De Schamphelaere. Inventaris.
 
 
Beelddocumenten Diploma toegekend door de Club Gymnastique de Gand voor bewezen diensten bij de liefdadigheidsfeesten van 1890 en 1891 (h: 275 mm, b: 310 mm)
Diploma toegekend door de jury van de Internationale Tentoonstelling van 1888 te Oostende voor het voorstellen van rubber en gutta percha (h: 480 mm, b: 320 mm)
Diploma toegekend door de Club Gymnastique de Gand nav. 10-jarig lidmaatschap (h: 275 mm, b: 310 mm)
Diploma toegekend door de Club Gymnastique de Gand voor het leveren van de grootste bijdrage om nieuwe leden aan te trekken in 1894 (h: 275 mm, b: 310 mm)
Diploma toegekend door de Liberale Werkersverdediging (Gent) voor deelname aan de tentoonstelling van nijverheid, handel, schone kunsten en onderwijs (h: 360 mm, b: 530 mm)
Herinneringsdiploma toegekend door de Universele Tentoonstelling van Antwerpen (h: 340 mm, b: 250 mm)
Diploma toegekend door de stad Gent uit erkentelijkheid voor lidmaatschap van het beschermcomité van de Internationale Tentoonstelling van Voeding en Kookkunst van 1903 (h: 150 mm, b: 240 mm)
Diploma toegekend door het Comité L’Oeuvre de l’Hospitalite de Nuit (Gent) voor bewezen diensten (h: 370 mm, b: 290 mm)
Diploma toegekend door de Gymnastische Volksmaatschappij (Gent) nav. een wedstrijd georganiseerd voor de 25ste verjaardag van de vereniging (h: 430 mm, b: 306 mm)
Diploma toegekend door de Maatschappij L’Avenir Horticole (Gent) voor deelname aan een wedstrijd voor versierde balkons, vensters en gevels (h: 476 mm, b: 666 mm)
Diploma toegekend door het Oeuvre du Grand Air (Gent) voor deelname aan een tentoonstelling van speelgoed (h: 480 mm, b: 336 mm)
Diploma "zilveren eremetaal voor lichttekeningen" toegekend door de Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid en Wetenschappen (Gent) nav. een tentoonstelling (h: 355 mm, b: 490 mm)
Diploma toegekend door Gent-Voorwaarts (Gent) voor het behalen van de eerste prijs op de wedstrijd voor uitstallingen (h: 465 mm, b: 387 mm)
Erediploma toegekend door het organisatiecomité van de Wereldtentoonstelling te Gent (h: 655 mm, b: 465 mm)
Diploma toegekend door de Laurentkring Vrijheidsliefde (Gent) nav. het 60-jarig bestaan van de vereniging (h: 405 mm, b: 560 mm)
Diploma toegekend door Van Crombrugghe’s Genootschap (Gent) voor 25-jarig lidmaatschap (h: 660 mm, b: 485 mm)
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/1291153