Menu

017 Album Liberale Fanfare De Ware Vrienden, Antwerpen

 
017 Album Liberale Fanfare De Ware Vrienden, Antwerpen
Datering 1876 - 1969
Omvang 58 pagina's met 207 foto's en 22 knipsels (h: 350 mm, b: 220 mm)
 
 
 
Beelddocumenten Portret van Henri Voet (h: 35 mm, b: 25 mm)
Loyman (h: 58 mm, b: 39 mm)
Karel T'Sijen (met variaties op schrijfwijze van de naam: 'T Syen Tsijen, Tsyen) (ondervoorzitter en voorzitter) (h: 75 mm, b: 50 mm)
Lodewijk Krause (bestuurslid in 1921) (h: 70 mm, b: 53 mm)
Taeymans (h: 70 mm, b: 53 mm)
Thiry (h: 60 mm, b: 37 mm)
Augusteyns (h: 60 mm, b: 37 mm)
Jaak Gielis (onder chef trompet in 1948) (h: 78 mm, b: 50 mm)
Désiré Van Cauter (h: 98 mm, b: 68 mm)
Henri Sampers (h: 98 mm, b: 68 mm)
Foto van een onbekende (h: 75 mm, b: 50 mm)
F. Goedseels (h: 75 mm, b: 50 mm)
Foto uit een krant van Frans Vanhavenberge, dirigent van De Ware Vrienden (h: 83 mm, b: 55 mm)
Tijdens de 88ste algemene vergadering van de liberale fanfare werd aan erevoorzitter Louis Gepts een miniatuurvlag van de vlag van de Trompettersafdeling van De Ware Vrienden overhandigd (h: 136/130 mm, b: 86/80 mm)
Bestuurslid Jan Willems (h: 65/43 mm, b: 38/33 mm)
Bestuurslid K. Stalmans (h: 55 mm, b: 42 mm)
Voorzitter G. Hoslet (h: 70/50 mm, b: 45/35 mm)
Secretaris G. Vermeulen (h: 42 mm, b: 33 mm)
H. Neyts (h: 63/55 mm, b: 45/37 mm)
Onderaan de foto staat B. De Roy maar het is dezelfde foto als nr711225 - G. Vermeulen (h: 47/39 mm, b: 37/30 mm)
Bladzijde uit het album met portretten van bestuursleden waarvan enkel nummer 5 geïdentificeerd is: Voets (diverse afmetingen)
Edouard Thys (erevoorzitter in 1908) (h: 197 mm, b: 152 mm)
Nierinckx (h: 60 mm, b: 37 mm)
Antoon Lamot (bestuurslid in 1921) (h: 60 mm, b: 37 mm)
Vogels (h: 60 mm, b: 37 mm)
Jozef Ichterhausen (bestuurslid van de muziekafdeling) (h: 55 mm, b: 38 mm)
Onbekende (h: 55 mm, b: 38 mm)
Groepsfoto met de leden van de fanfare en het bestuur n.a.v. het banket aangeboden aan John Verlaet n.a.v. zijn zilveren jubileum (h: 160 mm, b: 290 mm)
Groepsfoto van het bestuur van de fanfare op de trappen van Kasteel De Brand, bij erevoorzitter Albert Kreglinger (h: 172/165 mm, b: 233/227 mm)
Haeyens (h: 98 mm, b: 68 mm)
L. Hallin (h: 75 mm, b: 50 mm)
Foto uit een krant van Jan Vreven, schatbewaarder en gedurende 29 jaar in het bestuur van De Ware Vrienden, reeds overleden in 1922 (h: 83 mm, b: 55 mm)
Foto's van de optocht op de Grote Markt en door de straten van Antwerpen (en een foto uit een krant bij dezelfde gelegenheid) bij de viering van het 75-jarig bestaan in 1947-1948 (diverse formaten)
Viering van het 75-jarig bestaan in 1947-1948, Pascal Sampers, voorzitter van de muziekafdeling, tijdens zijn toespraak bij de ontvangst van de fanfare in de Leyszaal van het stadhuis. Onderschrift bij de foto uit de krant (h: 78 mm, b: 107 mm)
Optreden in het Sportpaleis n.a.v. het Sinterklaasfeest van Kindervreugd dat het jubeljaar n.a.v. het 25-jarig bestaan van deze vereniging afsloot, met hulde vanwege de voorzitster Mathilde Schroyens, tevens schepen van Onderwijs van de stad Antwerpen (h: 130/123 mm, b: 180/173 mm)
Erevoorzitter van de trompettersafdeling Fr. Thys (h: 49 mm, b: 35 mm)
Feestbestuurder John Behiels, voorzitter in 1962 (h: 72/55 mm, b: 50/40 mm)
Foto's van het optreden in Namen, dit ter gelegenheid van de Nationale Feestdag (diverse formaten)
A. De Maesschalck (h: 65/54 mm, b: 40 mm)
Foto in een krant van de begrafenis van mevrouw Le Beck met het vaandel van De Ware Vrienden in de rouwstoet (h: 78/65 mm, b: 90 mm)
Krantenartikel met foto n.a.v. het 50-jarig huwelijksjubileum van het echtpaar Henri Pauwels (lid van de fanfare) en Stephanie Van Heurck (h: 95/70 mm, b: 95 mm)
Bladzijde uit het album maar de identificatie van de 5 portretten ontbreekt (diverse formaten)
Polydoor Meire (secretaris van de vereniging, voorzitter in 1921) (h: 75 mm, b: 50 mm)
Notitie op achterzijde "[P. Menen] voorzitter" (h: 70 mm, b: 53 mm)
Filip Pittoors (1ste secretaris van de muziekafdeling) (h: 70 mm, b: 53 mm)
Jef Van Gompel (feestbestuurder) (h: 70 mm, b: 53 mm)
Martin Vernay (bestuurslid van de muziekafdeling in 1921) (h: 60 mm, b: 37 mm)
Bengelmans (h: 60 mm, b: 37 mm)
Moons (h: 60 mm, b: 37 mm)
Koeber (h: 60 mm, b: 37 mm)
Onbekende (h: 55 mm, b: 38 mm)
Groepsfoto n.a.v. het banket aangeboden aan Louis Stroum (eerherstelling) (h: 960 mm, b: 264 mm)
Optocht van de fanfare in de straten van de gemeente Steenbergen (Noord-Brabant) (diverse afmetingen)
Jos Vernaey (h: 78 mm, b: 50 mm)
Leonard Nierinck (chef trompet in 1948) (h: 95 mm, b: 68 mm)
Alfons De Hauwere (ere-ondervoorzitter in 1948) (h: 98 mm, b: 68 mm)
De Pauw (h: 98 mm, b: 68 mm)
Filip Pittoors (h: 75 mm, b: 50 mm)
P. Daelemans (h: 47 mm, b: 40 mm)
Groepsfoto van de spelers van de liberale fanfare tijdens een reis (met optredens) door Duitsland. Notitie bij de foto "Erinnerung an die Reise des königlichen Vereins "Die waren Freunden" durch Deutschland vom 9. bis zum 17. Aug. 1935" (h: 89 mm, b: 140 mm)
Foto uit een krant van Polydoor Meire, voorzitter van De Ware Vrienden (in 1923) (h: 83 mm, b: 55 mm)
Foto uit een krant van Pascal Sampers, voorzitter van de muziekafdeling van De Ware Vrienden (h: 83 mm, b: 55 mm)
Bestuurslid J. De Temmerman (h: 55 mm, b: 42 mm)
Bestuurslid John Michiels (h: 60 mm, b: 38 mm)
Aug. Van Mechelen onder-muziekchef (h: 65/50 mm, b: 47/44 mm)
Krantenartikel met foto n.a.v. het 60-jarig huwelijksjubileum van het echtpaar Frans Desaert (bestuurslid De Ware Vrienden) en Louise Pierlet (bestuurslid De Ware Vriendinnen) (h: 140/68 mm, b: 105/90 mm)
Frans Vanhavenberge (dirigent) (h: 70 mm, b: 53 mm)
Piet Michiels (secretaris in 1921) (h: 70 mm, b: 53 mm)
J. Vercauteren (h: 60 mm, b: 37 mm)
Albert Waelens (bestuurslid in 1921) (h: 55 mm, b: 38 mm)
Haegens (h: 55 mm, b: 38 mm)
August Geers (h: 55 mm, b: 38 mm)
H. Meuleman (h: 75 mm, b: 50 mm)
Jan De Vos (h: 75 mm, b: 50 mm)
Albert Waeles (commissaris van de beheerraad in 1948) (h: 75 mm, b: 50 mm)
Foto in een krant n.a.v. de viering van het 85-jarig bestaan van De Ware Vrienden (h: 118/80 mm, b: 110 mm)
Bestuurslid L. Gielen (h: 47/44 mm, b: 40/35 mm)
Bestuurslid A. Van Raemdonck (h: 60/55 mm, b: 40/35 mm)
Van de Perre, zoon (h: 50 mm, b: 38 mm)
Hub. Dingemans (h: 60 mm, b: 50 mm)
V. Van den Bulcke (h: 65/50 mm, b: 44/40 mm)
Jef Mathot (bestuurslid in 1921) (h: 60 mm, b: 37 mm)
Jan Willems (secretaris van het bestuur van de Ziekenkas van de fanfare en schatbewaarder van het bestuur van Trompetters en Trommelaarskorps in 1948) (h: 78 mm, b: 50 mm)
Jos Van Gelder (h: 98 mm, b: 68 mm)
Wauters (h: 75 mm, b: 50 mm)
Foto in een krant van de viering van het 50-jarig huwelijk van Polydoor Meire, voorzitter van het bestuur van De Ware Vrienden, bevat ook onderschrift (h: 80 mm, b: 110 mm)
Foto uit een krant van de eretafel bij het banket n.a.v. de viering van verdienstelijke leden van de liberale fanfare, vlnr: "Gustave Hoslet (voorzitter), erevoorzitter Louis Gepts, mw. Hoslet, Robin, mw. Giveron, Guillaume Vermeulen, mw. Vogels en Peetermans" (h: 80/62 mm, b: 95 mm)
Ondervoorzitter John Utens (h: 95 mm, b: 65 mm)
Schatbewaarder Theo Vogels (h: 50/44 mm, b: 37/33 mm)
Adjunct-secretaris Marcel Van de Pitte (h: 39 mm, b: 35 mm)
Bestuurslid M. Dingemans (h: 33 mm, b: 30 mm)
R. Van Geffen (h: 45mm, b: 33 mm)
P. Martens (h: 55/45 mm, b: 38/34 mm)
Theo Vercauteren (h: 42 mm, b: 40 mm)
R. Bradi (h: 55/50 mm, b: 43/35 mm)
Bladzijde uit het album maar de identificatie van de 20 portretten ontbreekt (diverse formaten)
Bladzijde uit het album met identificatie van de foto's (h: 335 mm, b: 210 mm)
Portret van een onbekende (h: 70 mm, b: 53 mm)
Deprez (h: 60 mm, b: 37 mm)
Schuermans (h: 60 mm, b: 37 mm)
Jef van Hout (ondervoorzitter van de muziekafdeling in 1921) (h: 55 mm, b: 38 mm)
Cloots (h: 55 mm, b: 38 mm)
Opdebeeck (h: 55 mm, b: 38 mm)
Frans Vanhavenberge (dirigent) (h: 55 mm, b: 38 mm)
Frans Vanhavenberge (dirigent) (h: 98 mm, b: 68 mm)
Jan Wellens (beheerder en algemene schatbewaarder van de fanfare in 1948) (h: 98 mm, b: 68 mm)
Gustaaf Hoslet (beheerder en algemene feestbestuurder in 1948) (h: 95 mm, b: 68 mm)
Lodewijk Logman (h: 78 mm, b: 50 mm)
Frans Desaert (3de schrijver) (h: 98 mm, b: 68 mm)
J. Pueshuys (h: 75 mm, b: 50 mm)
Leemans (h: 78 mm, b: 50 mm)
Foto in een krant van de gevel van het Liberaal Huis waar de nieuwe vlag van De Ware Vrienden wappert (h: 80 mm, b: 110 mm)
Foto's uit kranten bij de overhandiging van een nieuw vaandel aan de Trompettersafdeling van De Ware Vrienden, met erevoorzitter Louis Gepts, W. Koll (provincieraadslid), van Lidt de Jeude, Claes (voorzitter van de Liberale Vakbonden) en J. Carême (voorzitter van de Liberale Associatie van Antwerpen) (diverse afmetingen)
De Ware Vrienden tijdens een wandelconcert op weg naar de kiosk van de Dierentuin voor een concert ter gelegenheid van de National Feestdag (h: 128/113 mm, b: 89/77 mm)
Bestuurslid Emiel Saenen (h: 78/65 mm, b: 55/47 mm)
Blanche Van Puymbroeck, enige vrouwelijke muzikante in de liberale fanfare De Ware Vrienden (diverse afmetingen)
G. Van Wezer, bestuurslid van de muziekafdeling (h: 50/45 mm, b: 37/33 mm)
Y. Murrath (h: 45 mm, b: 37 mm)
Bladzijde uit het album met opschriften maar de groepsfoto ontbreekt. Notitie "Fanfare Muziekmaatschappij "De Ware Vrienden" 1872-1887; 1888: Bijgevoegd secretaris Henri Sampers."
Bladzijde uit het album met 17 niet geïdentificeerde portretfoto's en 3 geïdentificeerde foto's: 2: [Ywegers]; 8: Breugelmans; 20: Bernard Augusteyns (bestuurslid in 1921) (diverse formaten)
Pascal Sampers (ondervoorzitter en voorzitter van de muziekafdeling in 1921) (h: 70 mm, b: 53 mm)
Désiré Van Cauter (boetmeester) (h: 70 mm, b: 53 mm)
Wellens (h: 60 mm, b: 37 mm)
Bosmans (h: 60 mm, b: 37 mm)
Van den Eynde (h: 60 mm, b: 37 mm)
Edgard Delaroyère (secretaris in 1922) (h: 55 mm, b: 38 mm)
G. Arcay (spelend lid van de fanfare, werd in 1927 gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap) (h: 55 mm, b: 38 mm)
Jan De Vos (vaandrig en bode) (h: 55 mm, b: 38 mm)
A. Van den Broeck (h: 55 mm, b: 38 mm)
Polydoor Meire (voorzitter en beheerder in 1948) (h: 128 mm, b: 80 mm)
Hubert Kauch (vaandrig en voorzitter van het bestuur van Trompetters en Trommelaarskorps in 1948) (h: 75 mm, b: 50 mm)
Schepers (h: 75 mm, b: 50 mm)
G. Mutsaert (h: 98 mm, b: 68 mm)
Marten Vernay (h: 75 mm, b: 50 mm)
Dulion (h: 75 mm, b: 50 mm)
F. H. Everaert (h: 47 mm, b: 40 mm)
Foto uit een krant van Bernard Waumans, medestichter en eerste secretaris tot mei 1875 van De Ware Vrienden, reeds overleden in 1922 (h: 83 mm, b: 55 mm)
Erevoorzitter en notaris Louis Gepts (h: 128/113 mm, b: 88/74 mm)
Muziekleider Fr. Gooremans (h: 112/85 mm)
Muzikant Arth. De Graef, overleden door verdrinking in 1961 (h: 82 mm, b: 60 mm)
Foto uit een krant van het nieuw verkozen bestuur tijdens de algemene vergadering van 1961 in het lokaal "Antwerps Koffiehuis": vlnr-zittend: John Utens, Gustave Hoslet (voorzitter), Louis Gepts (erevoorzitter), staand: Saenen (feestbestuurder), Henri Voet (commissaris), Theo Vogels (schatbewaarder), Guillaume Vermeulen (algemeen secretaris) en John Behiels (bestuurslid) (h: 85/70 mm, b: 105 mm)
Pascal Sampers (voorzitter van de muziekafdeling in 1921) (h: 58 mm, b: 39 mm)
Bladzijde uit het album met 9 niet geïdentificeerde portretfoto's en 3 geïdentificeerde foto's: 3: Van Gompel (feestbestuurder); 8: Frans Vanhavenberge (dirigent); 9: Flor. Raeymaeckers (secretaris en bestuurslid in 1921) (diverse formaten)
Albert Kreglinger (erevoorzitter) (h: 160 mm, b: 120 mm)
Lodewijk Logman (feestbestuurder en voorzitter van de Afdeling voor Onderlinge Bijstand in 1921) (h: 70 mm, b: 53 mm)
Ed. Thijs (bankier en erevoorzitter) (h: 70 mm, b: 53 mm)
Ceulemans (h: 55 mm, b: 38 mm)
Bernard Augusteyns (h: 75 mm, b: 50 mm)
Jef Breugelmans (h: 75 mm, b: 50 mm)
Groepsfoto van de liberale fanfare bij hun aankomst in het station Guillemins in Luik (h: 84 mm, b: 106 mm)
Groepsfoto van het bestuur en de spelers van de liberale fanfare bij de viering van het 75-jarig bestaan in 1948 (h: 134 mm, b: 238 mm)
Foto uit een krant van Alfons De Roover, die gedurende 23 jaar voorzitter was van De Ware Vrienden, reeds overleden in 1922 (h: 83 mm, b: 55 mm)
Bestuurslid en commissaris John Seliaerts (h: 52 mm, b: 35 mm)
Edward Van den Heuvel (h: 65/48 mm, b: 47/37 mm)
R. Van de Perre (h: 50/39 mm, b: 40/30 mm)
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/15757165