Menu

Archief Willemsfonds Rupelmonde

Archief Willemsfonds Rupelmonde


Archief Willemsfonds Rupelmonde (archief nr. 167)
Periode1887-1959
Omvang en medium0,38 m
ArchiefvormerWillemsfonds Rupelmonde (1887-[...])
Lees meer
Bereik en inhoudHet archief bestaat uit verslagboeken met de verslagen van de algemene vergaderingen en de bestuursvergaderingen, jaarverslagen, rekeningoverzichten, ledenlijsten, jaaroverzichten van de Volksbibliotheek van de afdeling, begrotingen, jaarlijsten van naschoolse werken plus enkele uitnodigingen tot activiteiten van de afdeling. Het archief bevat ook financiële stukken met een kasboek, een boek van inkomsten en uitgaven en rekeningen en kwijtingen. De briefwisseling bevat in- en uitgaande post met betrekking tot o.a. het bestuur, het Willemsfonds, de bibliotheek, andere Willemsfondsafdelingen, toelagen, ledenadministratie, boekhouding en activiteiten. Tenslotte zijn er nog enkele dossiers met uitnodigingen tot activiteiten en statuten.
ToegangenInventaris beschikbaar (archief raadpleegbaar met voorwaarden/beperkingen)
OrdeningStandaardschema verenigingsarchief, zie de inventaris.
Voorwaarden voor raadplegingHet archief is raadpleegbaar mits ondertekening van een onderzoekscontract. Lees onze disclaimer raadpleging van archieven.
Voorwaarden voor reproductieStandaardvoorwaarden, zie het leeszaalreglement.
Taal en schriftNederlands / Standaardschrift
Fysieke kenmerken en technische vereistenPapier / Geen
VerwervingGeschonken door Lucien Caluwé in 1996.
SelectieGeen selecties uitgevoerd.
BeelddocumentenAffiche (1)
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/1251933
  •  Hele toegang (167 Archief Willemsfonds Rupelmonde. Inventaris.)