Menu

Dossiers afrekening lidgelden

Dossiers afrekening lidgelden

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / A. Interne werking
Stukken die betrekking hebben op het interne beheer van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, stukken m.b.t. het beleid, stukken m.b.t. de werking van de staf, financiële stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels, subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel, stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.

NWF / A / 7. Stukken m.b.t. de ledenadministratie
NWF / A / 7.5. Stukken m.b.t. afrekeningen van lidgelden en de betoelaging van de afdelingen
 
Dossiers afrekening lidgelden
Datering 1976-2004
Omvang 24 pakken & 22 omslagen
Opmerkingen Dit zijn overzichten van de afgerekende lidgelden (hoofdleden en gezinsleden). Ze bevatten de ledenaantallen (dus geen namenlijsten) en het verschuldigde bedrag van de lidgelden van de verschillende afdelingen aan het Algemeen Bestuur en het aandeel van deze afdelingen in de lidgelden (betoelaging). Op 2.10.1976 werd door de Raad van Beheer een “reglement van betoelaging der Willemsfondsafdelingen” aangenomen. Op basis van de ingestuurde werkingsverslagen, die zich meestal ook in deze dossiers bevinden, werd het puntentotaal berekend per afdeling. De dossiers bevatten soms ook begeleidende briefwisseling. 1986 ontbreekt.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24158926
  •  Deelbeschrijvingen